ارباب رجوع محترم با سلام و احترام
با تکمیل فرم زیر می توانید به طرح درخواست از مسئولین سازمان شیلات ایران اقدام و پس از گردش کاری اداری آن ، نسبت به پیگیری در خواست مربوطه اقدام فرمایید.
گیرنده :
نام شما:
تلفن همراه شما :
پست الکترونیکی شما :
موضوع پیام:
کد امنیتی :